Regler och villkor

Hälsoboost-resa, Comosjön 6 – 9 maj, 2021

En anmälningsavgift på 5 000 SEK betalas vid anmälan. Anmälningsavgiften betalas inte tillbaka vid avbokning.
Slutbetalning ska vara oss tillhanda senast den 28 februari 2021. Efter slutbetalning ingen återbetalning.
Vill ni dela upp betalning vänligen kontakta mig

Avbeställningsskydd kostar 585 SEK och bokas i samband med anmälan till resan. Önskas avbeställningsskydd betalas 5 585 SEK vid anmälan.
Betalning sker till vårt bankgiro: 5804-7572
Märk betalningen med ditt namn och ”Villa Vittoria”.

Rex Travel reserverar sig för förändringar utanför vår kontroll som kan påverka resans pris och/eller resans program. Exempel på dessa kan vara tidtabellsändringar, förändrade valutakurser, strejk, höjda flygskatter etc.