Information till Rex Travel AB:s kunder inför tillämpningen av den nya dataskyddsförordningen – GDPR

 

Den 25 maj 2018 ersätts den svenska personuppgiftslagen av EU:s allmänna Dataskyddsförordning, GDPR. Rex Travel är då, på liknande sätt som idag, direkt ansvarigt för att leva upp till GDPR:s krav på personuppgiftsansvarig.

 

Rex Travel behandlar resenärernas personuppgifter i egenskap av självständigt personuppgiftsansvarig för resenärernas uppgifter. Rex Travel är alltså inte personuppgiftsbiträde och kan därför inte ingå ett personuppgiftsbiträdesavtal.

Varje företag/kund till Rex Travel är personuppgiftsansvarigt för sina anställdas personuppgifter eftersom företaget måste kunna fatta egna beslut om ”varför och hur” anställdas personuppgifter används för personaladministrationen.

Rex Travel är däremot personuppgiftsansvarigt för resenärers personuppgifter och i den rollen har Rex Travel direkt ansvar för att säkerställa efterlevnad av dataskyddsregelverket. Både företaget och Rex Travel är alltså självständigt personuppgiftsansvariga (men behandlar de anställdas/resenärernas personuppgifter för olika ändamål).

Svenska Resebyråföreningen har uttalat att ” Det är resebyrån som är personuppgiftsansvarig för personuppgiftsbehandling som sker hos resebyrån och således den som självständigt och på eget ansvar har att tillse att den behandling av personuppgifter som resebyrån utför står i överensstämmelse med GDPR”.

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller resebeställningar, uppföljning och information.

 

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag. Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar:

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Faxnummer
 • Ålder
 • Födelsedatum
 • Kön
 • Titel
 • Användarnamn
 • Fotografier/passkopior
 • Betalkortsnummer, kreditkortsnummer och andra bankrelaterade uppgifter
 • Uppgifter som du registrerade självmant och frivilligt uppger
 • Innehåll som du själv publicerar, s.k. användargenererat innehåll t.ex. särskilda önskemål om platsreservation samt önskemål om specialmat (flyg)

Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

Rex Travel AB lämnar enbart ut dina personuppgifter till tredje part som (flygbolag, hotell, bussbolag, rederier) för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund.

Om du tackat ja till nyhetsbrev eller erbjudanden använder vi även uppgifterna för att kunna ge information, erbjudanden och nyhetsbrev.

Ansvarig för personuppgifterna är Rex Travel AB.

Du kan begära att dina personuppgifter rättas eller tas bort genom att kontakta Rex Travel.

 

Rex Travel AB

Peter Zacke, VD