Regler och villkor

Hälsoboost-resa
Comosjön 29 sep – 3 okt, 2022

En anmälningsavgift på 5 000 SEK betalas vid anmälan. Anmälningsavgiften betalas inte tillbaka vid eventuell avbokning.

Slutbetalning ska vara oss tillhanda senast den 9 augusti 2022. Efter slutbetalning ingen återbetalning.

Vill ni dela upp betalning vänligen kontakta oss.

Avbeställningsskydd kostar 585 SEK och bokas i samband med anmälan till resan. Önskas avbeställningsskydd betalas 5 585 SEK vid anmälan.

Betalning sker till bankgiro: 422-5504
Märk betalningen med ditt namn och ”Villa Vittoria”.

Rex Travel reserverar sig för förändringar utanför vår kontroll som kan påverka resans pris och/eller resans program. Exempel på dessa kan vara tidtabellsändringar, förändrade valutakurser, strejk, höjda flygskatter etc.