Regler och villkor

 

Yoga Retreat,  Villa Lovik, 20–22 november, 2020

En anmälningsavgift på 1000 kronor betalas vid anmälan. Anmälningsavgiften betalas inte tillbaka. Slutbetalning ska vara oss tillhanda senast den 20 oktober.

Betalning sker till vårt bankgiro: 422-5504
Märk betalningen med ditt namn och ”Villa Lovik”.

Rex Travel reserverar sig för förändringar utanför vår kontroll som kan påverka resans pris och/eller resans program. Exempel på dessa kan vara tidtabellsändringar, förändrade valutakurser, strejk, höjda flygskatter etc.