VAD FÅR DU SOM KUND HOS REX TRAVEL?

Företaget får alltid tillgång till det bästa alternativet. Medarbetarna kan välja de flygtider och förbindelser som passar bäst utifrån ett brett utbud. Det sparar tid och ökar effektiviteten. Vi medverkar till att företagets resepolicy efterföljs och säkerställer den kvalitet, som företaget önskar för sina resetjänster.

Arbetsgivaren får en samlad överblick över företagets resekostnader. Rapporter och statistik underlättar kostnadsuppföljningen.

Medarbetarna spar tid. I stället för att de anställda bokar, bokar om och kompletterar resor själva kan de ägna sin tid åt sina ordinarie arbetsuppgifter. Resebyrån har god kännedom om lokala och regionala förutsättningar, marktransporter, visumservice, försäkringar liksom andra reserelaterade tjänster och de unika behov som varje kund har.

Vill du bli företagskund och veta vad det kostar att anlita Rex Travel?

Kontakta Owe Lyberg, tel 08-652 0000 eller e-post owe@rextravel.se

AFFÄRSRESOR

Vi medverkar till att företagets resepolicy efterföljs och säkerställer den kvalitet, som företaget önskar för sina resetjänster.

KONFERENS

Vad Ni än vill arrangera, kan vi på Rex Travel skräddasy Ert företagsevent, allt från idé till genomförande

EVENT

Vår uppgift är att göra det enkelt för dig att hitta och boka rätt resa.
Utifrån vår kompetens och erfarenhet ger vi dig råd och hjälp att boka rätt.

GRUPPRESOR

Vi hjälper er att hitta kund- eller teamarrangemanget som gör något helt annat. Från idé till verklighet i så stor omfattning som ni önskar.

Resegarantin är ett ekonomiskt skydd för resenärer när en resa blir inställd eller avbruten. Resenären kan då ansöka om ersättning ur resegarantin. Resegarantilagen gäller för:

Paketresor
En paketresa är ett arrangemang som består av transport och inkvartering eller någon av dessa tjänster i kombination med en turisttjänst, som utgör en inte oväsentlig del av arrangemanget och som inte är direkt knuten till transporten eller inkvarteringen, som t.ex. hyrbil, teaterbiljetter eller inträde till ett idrottsevenemang. En paketresa måste vara längre än 24 timmar eller innehålla inkvartering. En paketresa säljs till ett helhetspris eller till skilda priser som är knutna till varandra. Resegaranti ska finnas för alla paketresor, oavsett om de säljs till privatpersoner eller företag.

Resegarantilagen gäller även följande resor om dessa köpts av privatpersoner:

Paketliknande resor
Resegarantin omfattar de som köper paketliknande resor, d.v.s. resor som består av separata transport- och inkvarteringstjänster som tillsammans uppvisar väsentlig likhet med en paketresa. Kombinationen bör framstå som en naturlig enhet.

Stolsförsäljning
Även den som bara har köpt en transport kan få ersättning ur resegarantin om transporten sker tillsammans med en paketresa, t.ex. på ett charterplan eller en buss. Den som bara köper en reguljär biljett är däremot inte skyddad av resegarantin.

Utbildningsresor
Den som köpt en resa som består av transport och utbildningsvistelse med inkvartering i form av boende i värdfamilj kan få ersättning ur resegarantin. Detta gäller även om inkvarteringen är gratis.

Ansökan om ersättning skall ha kommit in till Resegarantinämnden senast tre månader efter det att resan blivit inställd, avbruten eller av annan anledning inte blivit av.

För mer information gå in på www.kammarkollegiet.se eller ring Kammarkollegiet/ Resegarantinämnden på 08‑700 08 00.